Trenutne razmere in pouk na daljavo bodo prinesli mnogo koristnih znanj.

Učenci, ki obiskujejo izbirna predmeta NPH in SPH zdaj kuhajo doma. Glede na “dokazno gradivo” jim to odlično uspeva.

Mateja Maretič, učiteljica NPH in SPH