Dnevi dejavnosti – Šentviška Gora

mesec vrsta dejavnosti: vsebina – razred
SEPTEMBER

KD: sprejem prvošolcev – 2. – 4. d (1 ura)

ŠD: pohod na Prapetno Brdo in balinanje – 1.- 4. d (5 ur)

KD: priprava na nastop za srečanje za ostarele – 1. – 3. d (1 ura)

OKTOBER

ND: gozd – 3. d (3 ure)

TD: vaja evakuacije v sodelovanju s PGD Ponikve – 1. – 4. d (2 uri)

NOVEMBER KD: interna komemoracija – 1.– 3. d (1 ura)
DECEMBER

TD: izdelovanje novoletnih dekoracij in voščilnic – 1. – 4. d (3 ure)

KD: Miklavžev koncert – 1. – 4. d (1 ura)

KD: ogled opere Snežna kraljica v Ljubljani 3. in 4.d (5 ur)

KD: prihod dedka Mraza – 1. – 3. d (1 ura)

KD: prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti – 1. – 4. d (1 ura)

KD: priprava na nastop na prednovoletnem srečanju Planotarjev 1. – 3. d (1 ura)

JANUAR

ŠD: zimski športni dan – 1. – 3. d, šolar na smuči – 4. d  (5 ur)

TD: izdelki: Naš mali projekt – 3. d (3 ure)

FEBRUAR

KD: interna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku  1.– 4. d (1 ura)

TD: etnološka zapuščina Planote – 1. – 4. d (5 ur)

TD: izdelovanje vozička na notranji pogon – 4. d (3 ure)

KD: srečanje z umetnikom ali umetnico 1. in 2. d (2 uri)

MAREC

ŠD: orientacijski pohod in igre na igrišču – 1. – 3. d (5 ur)

ŠD: pohod v sodelovanju s PD Tolmin – 1. – 3. d (5 ur)

TD: izdelovanje pomladnih dekoracij – 1. – 4. d (2 uri)

APRIL

KD: srečanje folklornih ali gledaliških skupin – 1. in 2. d (3 ure)

ŠD: atletski troboj na Brajdi – 1. – 4. d (5 ur)

ND: prva pomoč ob manjših poškodbah – 3. d (2 uri)

MAJ

ŠD: pohodništvo – 4. d (5 ur) ŠN

ŠD: plezanje in lokostrelstvo – 4. d (5 ur) ŠN

ND: raziskovanje gozda in potoka Gačnik – 4. d (5 ur) ŠN

ND: geografska in topografska orientacija – 4. d (5 ur) ŠN

TD: izdelovanje idrijskih žlikrofov in klekljanje – 4. d (5 ur) ŠN

KD: priprave na nastop na prireditvi ob otvoritvi dvorane – 1. – 4. d (5 ur)

TD: gibanje, gibljive igrače – 1. – 2. d (3 ure)

JUNIJ

ND: pri vodi in mlinu -1. – 3. d (5 ur)

ND: Ljubljana: šolski muzej, grad, Ljubljanica – 3. d (5 ur)

ND: planšarski muzej, slap Savica, Vogel – 4. d (5 ur)

ND: travnik in čebele – 1. in 2. d (5 ur)

ND: pravljična dežela Gorajte 1. in 2. d (5 ur)

KD: zaključek bralne značke – 1. – 3. d (1 ura)

KD: interna prireditev ob dnevu državnosti, 1. – 4. d (1 ura)