Interesne dejavnosti – PŠ Šentviška Gora

USTVARJALNE DELAVNICE

V ustvarjalnih delavnicah se bomo srečevali ob sredah7 šolsko uro. Ustvarjali bomo z različnimi materiali (naravni materiali, odpadna embalaža, volna, blago …) in s tem razvijali ročne spretnosti ter ustvarjalnost. Izdelovali bomo izdelke za okrasitev šolskih prostorov, voščilnice, darila za različne priložnosti ter druge uporabne ali dekorativne izdelke. Pred prireditvami bomo ure namenili vajam, načrtovanju in izdelovanju scene ter rekvizitov za nastope. Urejali bomo tudi literarne in likovne prispevke za šolsko glasilo. Upoštevali bomo ideje in želje otrok.

Mentorici: Vlasta Sotenšek in Erika Laharnar


KNJIGOMIŠKE

Z učenci 1. in 2. razreda  bomo   petek 5.šol. uro  uživali  v  branju knjig  s Knjigomiško. Po branju pravljic se bomo o njih pogovarjali ter jih  podoživljali  na  različne načine (gibalno, likovno,…).

Mentorica: Vlasta Sotenšek

 

BRALNA ZNAČKA

Za 1. in 2. razred je ura namenjena  Bralni znački vsak  drugi  petek 5. šolsko uro.
Učenci skupaj s starši preberejo 3 starosti primerne knjige po lastni izbiri ter se naučijo dve pesmici.
Vsebino knjige povedo učiteljici in sošolcem, prav tako naučeni pesmici.

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR IN ORFFOVA SKUPINA

Prepevali bomo otroške ljudske in umetne pesmi, pa tudi otroške popevke, ki jih učenci radi pojejo. Repertoar bomo prilagodili starostni stopnji, številu učencev ter potrebam priložnostni (nastopi v kraju). Prisluhnili bomo željam učencev.

Učence bom spodbujala k solo prepevanju. Oblikovali bomo koreografije in z njimi popestrili pesmi. Organizirali bomo zanimive dejavnosti, npr. “tekmovanje” Med dvema zboroma. Tudi letos se bomo učili igrati na Orffove instrumente, tako da bomo z instrumentalnimi skladbami popestrili naše nastope.
Prepevali bomo ob ponedeljkih, igrali pa ob četrtkih, 6.šol. uro.

Mentorica: Erika Laharnar

 

PLANINSKA DEJAVNOST

Planinska dejavnost bo tudi v letošnjem šol. letu organizirana tako, da se bodo lahko pridružili vsi učenci. Organizirali bomo krajše pohode po Šentviški planoti v popoldanskem času  (predvidoma 2 pohoda, enega v jesenskem in enega v spomladanskem času).

V marcu se bomo v spremstvu planinskih vodnikov Vinka ali Majde Pagon podali na pohod do izvira Tolminke.

Zainteresirani se bodo lahko udeležili tudi planinskega tabora v organizaciji Planinskega društva Tolmin v času počitnic.

Mentorica: Erika Laharnar, spremljevalke: Vlasta Sotenšek,  Ana Selinec Kozorog ali Tina Stare.