Interesne dejavnosti

USTVARJALNE DELAVNICE

V ustvarjalnih delavnicah se bomo srečevali ob četrtkih, 6. šolsko uro. Ustvarjali bomo z različnimi materiali (naravni materiali, odpadna embalaža, volna, blago …) in s tem razvijali ročne spretnosti ter ustvarjalnost. Izdelovali bomo izdelke za okrasitev šolskih prostorov, prodajo v dobrodelne namene, voščilnice, darila za različne priložnosti ter druge uporabne ali dekorativne izdelke. Pred prireditvami bomo ure namenili vajam, načrtovanju in izdelovanju scene ter rekvizitov za nastope. Urejali bomo tudi literarne in likovne prispevke za šolsko glasilo. Upoštevali bomo ideje in želje otrok.

Mentorici: Vlasta Sotenšek in Erika Laharnar


BRALNA ZNAČKA

Učenci sami ali s pomočjo domačih preberejo za vsak razred določeno število knjig s starosti primerno vsebino. Izbirajo jih lahko izmed tistih, ki jih predlaga učiteljica ali po svojem izboru. Vsaj ena izmed knjig je tudi pesniška zbirka, iz katere se naučijo eno do dve pesmi. O vsebini knjig pripovedujejo sošolcem in učiteljici. Mlajši učenci prebrane zgodbe ilustrirajo, starejši pa lahko dodajo še kakšno misel. Podelitev pohval pridnim bralcem vsako leto popestrimo z obiskom gosta, ki je tako ali drugače povezan s knjigami oz.z literarnim ustvarjanjem.

Mentorici: Vlasta Sotenšek in Erika Laharnar

 

KNJIGOMIŠKE

Z učenci 1., 2., in 3. razreda  bomo  vsak  drugi četrtek  5.šol. uro  uživali  v  branju knjig  s Knjigomiško. Po branju pravljic se bomo o njih pogovarjali ter jih  podoživljali  na  različne načine (gibalno, likovno, jih  dramatizirali …). Obiskovali  bomo tudi knjižnico in  nekatere knjige skupno izbrali glede na interese otrok.

Mentorica: Vlasta Sotenšek

 

OTROŠKI PEVSKI ZBOR IN ORFFOVA SKUPINA

Prepevali bomo otroške ljudske in umetne pesmi, pa tudi otroške popevke, ki jih učenci radi pojejo. Repertoar bomo prilagodili starostni stopnji, številu učencev ter potrebam priložnostni (nastopi v kraju). Prisluhnili bomo željam učencev.

Učence bom spodbujala k solo prepevanju. Oblikovali bomo koreografije in z njimi popestrili pesmi. Organizirali bomo zanimive dejavnosti, npr. “tekmovanje” Med dvema zboroma. Tudi letos se bomo učili igrati na Orffove instrumente, tako da bomo z instrumentalnimi skladbami popestrili naše nastope.
Prepevali in igrali bomo ob torkih in sredah 6.šol. uro.

Mentorica: Erika Laharnar

 

PLANINSKA DEJAVNOST

Planinska dejavnost bo tudi v letošnjem šol. letu organizirana tako, da se bodo lahko pridružili vsi učenci. Organizirali bomo krajše pohode po Šentviški planoti v popoldanskem času  (predvidoma 2 pohoda v jesenskem in 2 v spomladanskem času) ter po dogovoru pohod skupaj s starši. Če bodo učenci zainteresirani, se bomo udeležili srečanja mladih planincev Posočja. Interesenti se bodo lahko udeležili tudi planinskega tabora v organizaciji Planinskega društva Tolmin v času počitnic.

Mentorica: Erika Laharnar