Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti 2017/18

Na šoli bomo tudi v šolskem letu 2017/2018 organizirali večje število interesnih dejavnosti.

Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo razvili na osnovi lastnih sposobnosti in želja.

Posamezne interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci.

Interesne dejavnosti bodo začele delovati v mesecu septembru in se končale v mesecu juniju.

Izkušnje nam kažejo, da učenci izberejo preveč dejavnosti in so zato pogosto preutrujeni. Starše zato prosimo, da svetujete učencem pri izbiri dejavnosti.

Za vsa dogajanja v okviru interesnih dejavnosti je odgovorna šola, zato vas prosimo, da spremljate izvedbo, ne bo pa odveč, če boste kdaj kakšno dejavnost tudi pohvalili.

Uspešno in zadovoljno šolsko leto želimo.

Več o posamezni interesni dejavnosti, v katere se lahko vključijo učenci naše šole, lahko preberete v predstavitveni brošuri.

Urnik interesnih dejavnosti na centralni šoli v šolskem letu 2017/18

  Interesna dejavnost mentor termin
1. nogomet Luka Mrakič četrtek, 7. ura
2. priprava na ŠŠT Luka Mrakič po dogovoru
3. šahovski krožek Marjan Rodman četrtek, 6. ura
4. bralna značka Tina Stare čet. 7. in sre. 6. uro
5. OPZ 1. in 2.  razred Marta Volf Trojer torek, 6. ura
6. OPZ 3.-5. razred Marta Volf Trojer sreda, 6. ura
7. MPZ Marta Volf Trojer torek 7., sreda 7. in petek 6. ura
8. kitara Marta Volf Trojer petek, 7. uro
9. socialne igre   torek, 7. ura
10. umetniški krožek Jasmina Luketa po dogovoru
11. angleška BZ Metka Kavčič Feltrin in Valentina Dobravec Junc po dogovoru
12. italijanska BZ Valentina Dobravec Junc po dogovoru
13. štekalnice Maja Obid po dogovoru
14. bralna značka, eko BZ Vida Drole ponedeljek, 5. uro
15. krožek prostovoljcev Mateja Maretič po dogovoru
16. ročna dela Agnes Kozorog Ponedeljek, 7. ura
17. likovni krožek Mirko Kavčič Torek, 6. ura
18. video krožek Mirko Kavčič ponedeljek, 6. in 7. ura
19. planinček potepinček Anja Kragelj in Jožica Kovačič po dogovoru
20. eko krožek Mojca Florjančič po dogovoru
21. bralna značka, eko BZ Neva Dobravec torek, 5. ura
22. bralna značka, eko BZ Vida Vidič četrtek, 6. ura
23. bralna značka Tina Kavčič sreda, 6. ura
24. bralna značka Aleksandra Lisjak po dogovoru
25. bralna značka Romana Svetičič sreda, 6. ura
26. gibalnice Maja Obid, Anja Kragelj torek, 7. ura
27. angleške urice Andreja Klobučar sreda, 5. ura
28. literarni klub Martina Kenda Kozorog sreda, 6. ura