Obrazci za starše

Pošiljanje računov za storitve preko e-pošte

Z mesecem majem 2014 vam omogočamo prejemanje računov za obračunane storitve preko e-pošte. V tem primeru tiskanega računa ne boste več prejemali.

Če bi se odločili za tak način obveščanja, vas prosimo, da nam podpišete soglasje, katerega pošljete oz. prinesete v tajništvo ali računovodstvo šole.

V primeru, da nam soglasje pošljete do 5. dne v mesecu, bo sprememba načina pošiljanja upoštevana pri izdaji računa v istem mesecu.