Šentviška Gora

V letošnjem šolskem letu obiskuje šolo 26 učencev v dveh kombiniranih oddelkih.
Prihajajo iz vasi: Ponikve, Pečine, Prapetno Brdo, Polje, Šentviška Gora, Zakraj in Gorski Vrh.

Vozači se vozijo v šolo in nazaj domov z avtobusom, nekatere pa pripeljejo in odpeljejo starši.

Odhod avtobusa zjutraj s Ponikev ob 6.40, po zaključku pouka pa s Šentviške Gore ob 13.55.

 

Oddelek 1. in 2. r: 14 učencev (8 + 6), učiteljica Vlasta Sotenšek, druga strokovna delavka v 1.r: Ana Selinec Kozorog

Oddelek 3. in 4. r: 12 učencev ( 6 + 6), učiteljica Erika Laharnar, vodja podružnice

 

TJA v 4. razredu: Metka Kavčič Feltrin

TJA v 2. in 3. razredu: Andreja Klobučar

LUM v 3. in 4.r: Mirko Kavčič

ŠPO v 3. in 4.r: Ana Selinec Kozorog

GUM v 1. in 2. r: Ana Selinec Kozorog

DSP in ISP: Anja Kragelj

OPB: Tina Stare (ponedeljek, torek, sreda, petek)

Mirko Kavčič ( četrtek)

Ana Selinec Kozorog ( ponedeljek, torek, sreda po 1 uro, četrtek, petek 2 uri)

 

Vrtec:
– prvo starostno obdobje, kombinirani oddelek: 11 otrok
vzgojiteljica: Veronika Mauer, pomočnica vzgojiteljice Nataša Gruden

– drugo starostno obdobje, heterogeni polovični oddelek: 10 otrok
vzgojiteljica: Stanislava Črv

 

Kuharica in čistilka: Jana Mlakar
Čistilka (2 uri):  Anita Šuligoj

 

Urnik:

Varstvo vozačev: od 7.00 do 8.00 ( v šoli)
Po potrebi bo varstvo še ob torkih in petkih 5. šol. uro.  Ob torkih ga bo izvajala učiteljica OPB Tina Stare, ob petkih pa učiteljica Vlasta Sotenšek.

 

Pouk: 8.00 do 11.25 oz. 12.15

12.15 – 15.35 – OPB

 

Prehrana:

Odmor za  malico: od  9.35 – 9.50

Odmor za kosilo: ob 12.15 – 12.45

 

Kosilo dovažajo s CŠ Most na Soči.