Sodelovanje s krajem

Krajevna skupnost

  • sodelovanje na kulturnih prireditvah v kraju (kulturni program in priprava ter okrasitev prireditvenega prostora), raznašanje vabil in obvestil KS po vaseh, sodelovanje šole na krajevni čistilni akciji, KS finančno pomaga pri organizaciji raznih prireditev;

 

Prostovoljno gasilsko društvo Kneža

  • obisk gasilcev na šoli in predstavitev opreme, ogled gasilskega doma. Sodelovanje na javni proslavi ob 100-letnici PGD Kneža. Učenci so vključeni v gasilsko dejavnost kot Mladi gasilci. Dejavnost poteka enkrat na štirinajst dni.

 

KO borcev in udeležencev NOB

  • sodelovanje na komemoraciji v Slatnah, z denarnimi prispevki nam pomagajo pri organizaciji novoletne prireditve in nas obiščejo

 

Turistično društvo Sopota

  • učenci sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira društvo

 

Policijska postaja Tolmin

  • obiski policistov na šoli – razgovori, predstavitev dela in opreme

 

Zdravstveni dom Tolmin

  • akcija za čiste zobe, sodelovanje zdravstvenega delavca pri izvedbi ND, sistematični pregled učencev 1. in 3. razreda

 

Knešca d.o.o.

  • pomaga nam pri novoletni prireditvi

 

Krajani različnih poklicev (čebelarji, sadjarji, kmetovalci, lovci …) obiskujejo učence in jih seznanjajo s svojim delom.