Sodelovanje s krajem

Krajevna skupnost

– sodelovanje na kulturnih prireditvah v kraju (kulturni program in priprava ter okrasitev prireditvenega prostora), raznašanje vabil in obvestil KS po vaseh sodelovanje šole na krajevni čistilni akciji, KS finančno pomaga pri organizaciji raznih prireditev;

 

Prostovoljno gasilsko društvo Kneža

– obisk gasilcev na šoli in predstavitev opreme, ogled gasilskega doma. Učenci so vključeni v gasilsko dejavnost kot Mladi gasilci.

 

KO borcev in udeležencev NOB

–sodelovanje na komemoraciji v Slatnah, z denarnimi prispevki nam pomagajo pri organizaciji novoletne prireditve in nas obiščejo

 

Turistično društvo Sopota

– učenci sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira društvo

 

Policijska postaja Tolmin

– obiski policistov na šoli- razgovori, predstavitev dela in opreme

 

Zdravstveni dom Tolmin

– akcija za čiste zobe, sodelovanje zdravstvenega delavca pri izvedbi ND, sistematski pregled učencev 1. in 3. Razreda

 

Knešca d.o.o.

– pomaga nam pri novoletni prireditvi

Krajani različnih poklicev ( čebelarji, sadjarji, kmetovalci, lovci…) obiskujejo učence in jih seznanjajo s svojim delom.