Sodelovanje s starši

Roditeljski sestanki

 • skupni roditeljski sestanek: 13.9.2016
 • skupni roditeljski sestanek: 21.2.2017
 • roditeljski sestanek za 4. r  – predstavitev šole v naravi in NIP: 13.4.2017

 

Pogovorne ure

 • vsak drugi delovni torek od 14.30 do 16.00
  9.2016, 11.10.2016, 15.11.2016, 13.12.2016, 10.01.2017, 14.02.2017, 14.03.2017, 11.04.2017, 9.05.2017, 15.06.2017
 • v dopoldanskem času

za 1. in 2. r: petek  od 12.45 do 13.30 oz. po dogovoru pred poukom

za 3. in 4. r: četrtek od 12.45 do 13.30  oz. po dogovoru pred poukom

 • po potrebi
 • pogovori po telefonu

 

Neformalne oblike srečanja

 • decembrska ustvarjalna delavnica
 • skupni zaključek šolskega leta

 

Predstavnika v svetu staršev

 • za oddelek 1. in 2. r: Tanja Laharnar
 • za oddelek 3. in 4.r: Tadeja Bičič