Pouk na daljavo

Spoštovani učenci in starši

Zaradi aktualnih razmer smo se ponovno iz učilnic preselili na delovna mesta na dom. Sistem dela na nek način že poznamo, z  Navodili o poteku pouka na daljavo ste že seznanjeni, ta spletna stran pa je namenjena zbiranju uporabnih informacij za pouk na daljavo, bližnjic do elektronskih gradiv za pouk in bližnjic do drugih uporabnih vsebin. Naj vam ta stran ne nadomesti naših spletnih učilnic. Še vedno bodo te, zraven vsakodnevnih navodil razrednikov, največji vir informacij za pouk v teh dneh. Pridno in vestno jih obiskujte, saj se vsak dan zraven gradiva za pouk v njih najde tudi kaj zanimivega, poučnega in razvedrilnega.

Dragi učenci,

V tednu pred jesenskimi počitnicami spet prehajamo na pouk na daljavo. Prosim, da se tako kot v učilnici, tudi doma potrudite in svoje šolske obveznosti opravite samostojno in upoštevate vsa navodila učiteljev, četudi vam ti ne gledajo pod prste. Bodite natančni in vztrajni.

Upam, da se bodo razmere čim prej uredile, da se bomo lahko srečali na naših veselih šolskih hodnikih.

Spoštujte vsa navodila o prepovedi druženja in čim bolj domiselno in varno preživite vaš prosti čas.

Spoštovani starši

Verjamem, da boste v času pouka na daljavo morali ponovno spremeniti svoje ustaljene urnike. V tednu pred jesenskimi počitnicami prehajamo na način dela, ki ga nekako že poznamo, kljub temu pa učenci  pri takem načinu dela rabijo veliko vaše podpore, zato si nekaj časa rezervirajte tudi za njih. Pa ne mislim, da opravite šolske obveznosti namesto njih. Bodite jim v pomoč in oporo ter jim pustite dovolj časa, da delo opravijo v svojem tempu. Le tako jim bodo zrasla trdna krila, na katerih bodo, ko bo čas, poleteli v svojo prihodnost.

Ciril Makovec, ravnatelj