Skoči na glavno vsebino

Poklicna orientacija

Izbira poklica oz. srednje šole je zelo pomembna odločitev vsakega devetošolca.

Ker se zavedamo težavnosti odločitev učencev v tej starosti, v okviru poklicne orientacije poteka obveščanje in vodenje učencev skozi proces vpisa na srednje šole. V  ta namen imamo načrtni program poklicne orientacije za učence 8. in 9. razreda.

Obseg programa:
Z učenci spoznavamo različne poklice ter dejavnike poklicne odločitve. Pomagamo jim pri pridobivanju  informacij o možnostih vpisa na srednje šole in samem vpisu ter jih  seznanjamo s  politiko zaposlovanja in štipendiranja.

Sprotne informacije o dogajanju in aktivnostih bodo učencem 9. razredov tekom celotnega leta posredovane pri urah pouka, razrednih urah, na oglasni deski in na internetni strani ter tudi v pisni obliki.

Pomembnejši datumi za vpis v srednjo šolo

Dnevi odprtih vrat na srednjih šolah 2022/2023

Uporabne spletne strani

Srednješolski vpisnik 2023

Razpis za vpis v srednje šole 2023-2024

Razpis za sprejem v dijaške domove 2023-2024

Tabela za izračun točk

Likovne delavnice

Dostopnost