Izbirni predmeti

Šolsko leto 2022/23

Ponujeni obvezni izbirni predmeti

Ponujeni neobvezni izbirni predmeti

 

Šolsko leto 2021/22

IZBRANI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2021/22: italijanščina I, italijanščina III,  obdelava gradiv -les,  obdelava gradiv – kovine, računalniška omrežja, šport za sprostitev, šport za zdravje, izbrani šport – odbojka, sodobna priprava hrane, likovno snovanje I, likovno snovanje III, filmska vzgoja II, multimedija, načini prehranjevanja, rastline in človek, urejanje besedil, varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

IZBRANI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2021/22:  angleščina 1.r., šport 4., 5., 6. r., tehnika 4., 5., 6. r., računalništvo 4., 5., 6.r.

Dostopnost