Izbirni predmeti

Šolsko leto 2021/22

Ponujeni obvezni izbirni predmeti

Ponujeni neobvezni izbirni predmeti

IZBRANI OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2020/21: italijanščina II,  obdelava gradiv -les, obdelava gradiv – umetne snovi, obdelava gradiv – kovine, računalniška omrežja, šport za sprostitev, šport za zdravje, izbrani šport – odbojka, šahovske osnove, šahovska strategija, načini prehranjevanja, sodobna priprava hrane, likovno snovanje II, filmska vzgoja in življenje človeka na Zemlji.

IZBRANI NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v šolskem letu 2020/21: angleščina 1.r., šport 4., 5., 6. r., tehnika 4., 5., 6. r., računalništvo 4., 5., 6.r.

Dostopnost