Interesne dejavnosti

PEVSKI ZBOR

V dejavnost so vključeni učenci od 1. do 4. razreda. Pevske vaje potekajo ob četrtkih, 6. šolsko uro. Otroci prepevajo različne ljudske in umetne pesmi, pa tudi otroške popevke. Ker zelo radi nastopajo, ne manjkajo na nobeni šolski ali javni prireditvi.

Mentorica: Ana Makovec

 

FOLKLORNI KROŽEK

Pri folklornem krožku se bodo učenci od 1. do 4. razreda srečevali ob petkih, 6. šolsko uro. Skozi otroško ljudsko pesem, igre ter otroške ljudske plese bodo spoznavali in poustvarjali bogato ljudsko izročilo naših prednikov.

 

Mentorici: Nives Gruden in Ana Makovec