Interesne dejavnosti – Trebuša

OTROŠKI PEVSKI ZBOR

V dejavnost so vključeni učenci od 1. do 4. razreda. Pevske vaje potekajo ob sredah, 6. šolsko uro. Otroci prepevajo različne ljudske in umetne pesmi, pa tudi otroške popevke. Pri dejavnosti se pripravljajo na šolske in javne prireditve.
Mentorica: Ana Makovec

 

 

FOLKLORNI KROŽEK

Pri folklornem krožku se srečujejo učenci od 1. do 4. razreda ob torkih, 6. šolsko uro. Skozi otroško ljudsko pesem, igre ter otroške ljudske plese spoznavajo in poustvarjajo bogato ljudsko izročilo naših prednikov.

 

Mentorici: Nives Gruden in Ana Makovec

 

ORFFOVA SKUPINA

Interesno dejavnost Orffova skupina vodi Ana Makovec. Vanj so vključeni vsi učenci, ki se po skupinah razporedijo preko celega šolskega  leta. Delo z Orffovimi glasbili poteka ob četrtkih, 6. šolsko uro. Pri krožku otroci spoznavajo Orffova glasbila, način drže glasbil in tehniko igranja. Najpogosteje se učijo spremljave pesmi, ki jih pojejo pri pevskem zboru in se pripravljajo na šolske in javne prireditve.

Mentorica: Ana Makovec

 

Dostopnost