Interesne dejavnosti – šola Most

Interesne dejavnosti 2020/21

Na šoli bomo tudi v tem šolskem letu organizirali večje število interesnih dejavnosti.

Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo razvili na osnovi lastnih sposobnosti in želja.

Posamezne interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci.

Interesne dejavnosti bodo začele delovati v mesecu septembru in se končale v mesecu juniju.

Izkušnje nam kažejo, da učenci izberejo preveč dejavnosti in so zato pogosto preutrujeni. Starše zato prosimo, da svetujete učencem pri izbiri dejavnosti.

Za vsa dogajanja v okviru interesnih dejavnosti je odgovorna šola, zato vas prosimo, da spremljate izvedbo, ne bo pa odveč, če boste kdaj kakšno dejavnost tudi pohvalili.

Uspešno in zadovoljno šolsko leto želimo.

Več o posamezni interesni dejavnosti, v katere se lahko vključijo učenci naše šole, lahko preberete v predstavitveni brošuri.

Urnik interesnih dejavnosti na centralni šoli v šolskem letu 2020/21

Interesna dejavnost Mentor Urnik
video krožek Mirko Kavčič po dogovoru z učenci
prva pomoč Marjan Rodman po dogovoru z učenci
šahovski krožek Marjan Rodman sreda, 6. šol. uro
nogomet Luka Mrakič četrtek, 6. šol. uro
Priprava na šolska športna tekmovanja Luka Mrakič po dogovoru z učenci
angleška bralna značka Metka Kavčič Feltrin po dogovoru z učenci
angleška bralna značka Valentina Dobravec Junc po dogovoru z učenci
italijanska bralna značka Valentina Dobravec Junc po dogovoru z učenci
pustolovski krožek Marjan Rodman, Mateja Maretič po dogovoru z učenci
OPZ 1.in 2.  razred Erika Bizjak torek, 5. šol. uro
OPZ 3. do 5. razred Erika Bizjak torek in sreda, 7. šol. uro
mladinski pevski zbor Erika Bizjak petek, 6. in 7. šol. uro
bralna značka Marta Medvešček po dogovoru z učenci
bralna značka Jsmina Luketa po dogovoru z učenci
planinček potepinček Anja Kragelj po dogovoru z učenci
gibalnice Anja Kragelj, Maja Obid četrtek, 7. šol. uro
umetniški krožek Jamina Luketa po dogovoru z učenci
knjižničarski krožek Martina Kenda Kozorog po dogovoru z učenci
novinarski krožek Martina Kenda Kozorog petek, 6. šol. uro
bralna značka Urška Hrast petek, 5. šol. uro
bralna značka Karmen Jerončič torek, 5. šol. uro
bralna značka Helena Bizalj torek, 5. šol. uro
bralna značka Saša Babšek torek, 6. šol. uro
bralna značka Romana Svetičič četrtek, 6. šol. uro
bralna značka Mojca Florjančič petek, 6. šol. uro
bralna značka Tina Kavčič četrtek, 6.šol. uro
kolesarski krožek Tina Kavčič po dogovoru z učenci

Dostopnost