Interesne dejavnosti – šola Most

Interesne dejavnosti 2019/20

Na šoli bomo tudi v tem šolskem letu organizirali večje število interesnih dejavnosti.

Z organiziranjem interesnih dejavnosti želimo učencem ponuditi čim širše možnosti, da si najdejo ustrezno dejavnost, ki jo bodo razvili na osnovi lastnih sposobnosti in želja.

Posamezne interesne dejavnosti bodo vodili učitelji naše šole in zunanji sodelavci.

Interesne dejavnosti bodo začele delovati v mesecu septembru in se končale v mesecu juniju.

Izkušnje nam kažejo, da učenci izberejo preveč dejavnosti in so zato pogosto preutrujeni. Starše zato prosimo, da svetujete učencem pri izbiri dejavnosti.

Za vsa dogajanja v okviru interesnih dejavnosti je odgovorna šola, zato vas prosimo, da spremljate izvedbo, ne bo pa odveč, če boste kdaj kakšno dejavnost tudi pohvalili.

Uspešno in zadovoljno šolsko leto želimo.

Več o posamezni interesni dejavnosti, v katere se lahko vključijo učenci naše šole, lahko preberete v predstavitveni brošuri.

Urnik za šolsko leto še ni znan.

Urnik interesnih dejavnosti na centralni šoli v šolskem letu 2019/20

interesna dejavnost mentor termin (dan, ura)
šahovski krožek Marjan Rodman četrtek, 7. ura
nogomet Luka Mrakič sreda, 6. uro
šolska športna tekmovanja Luka Mrakič četrtek, 6. ura
angleška bralna značka Metka Kavčič Feltrin po dogovoru
angleška bralna značka Valentina Dobravec Junc po dogovoru
italijanska bralna značka Valentina Dobravec Junc po dogovoru
pustolovski krožek Marjan Rodman, Mateja Maretič po dogovoru
kuharski krožek Agnes Kozorog ponedeljek, 7. in 8. uro
mladinski pevski zbor Erika Bizjak torek in sreda, 6. uro
video krožek Mirko Kavčič torek, 6. in 7. uro
bralna značka Marta Medvešček po dogovoru
planinček potepinček Anja Kragelj po dogovoru
gibalnice Anja Kragelj, Maja Obid četrtek, 7. ura
literarni krožek Marta Medvešček sreda, 7. uro
bralna značka Karmen Jerončič petek, 5. uro
bralna značka Neva Dobravec petek, 5. uro
bralna značka Helena Bizalj četrtek, 5. uro
bralna značka Vida Vidič torek, 6. uro
bralna značka Romana Svetičič torek, 6. uro
bralna značka Mojca Florjančič sreda, 6. uro
bralna značka Tina Kavčič četrtek, 6. uro