Skoči na glavno vsebino

Sodelovanje s krajem

Krajevna skupnost
– sodelovanje na kulturnih prireditvah v kraju (kulturni program in priprava ter okrasitev prireditvenega prostora),
– sodelovanje šole na krajevni čistilni akciji,
– KS finančno pomaga pri organizaciji raznih prireditev;

Prostovoljno gasilsko društvo Kneža – obisk gasilcev na šoli in predstavitev opreme, ogled gasilskega doma. Učenci so vključeni v gasilsko dejavnost kot Mladi gasilci.

KO borcev in udeležencev NOB – sodelovanje na komemoraciji v Slatnah, z denarnimi prispevki nam pomagajo pri organizaciji novoletne prireditve in nas obiščejo

Turistično društvo Sopota – učenci sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira društvo

Policijska postaja Tolmin – obiski policistov na šoli – razgovori, predstavitev dela in opreme

Zdravstveni dom Tolmin – akcija za čiste zobe, sodelovanje zdravstvenega delavca pri izvedbi ND, sistematski pregled učencev 1. in 3. razreda

Knešca d.o.o. – pomaga nam pri novoletni prireditvi

Krajani različnih poklicev (čebelarji, sadjarji, kmetovalci, lovci…) obiskujejo učence in jih seznanjajo s svojim delom.

Dostopnost