Svetovalna služba

Vsak človek je zase svet,
čuden, svetal in lep
kot zvezda na nebu …
(Tone Pavček)

Tim šolskih svetovalnih delavk sestavljajo:

Jožica Kovačič – šolska pedagoginja

Anja Kragelj – specialna pedagoginja

Maja Obid – socialna pedagoginja

Mojca Štucin – logopedinja

Delo pedagoginj obsega:

Delo logopedinje obsega:

  • obravnava govornega razvoja otrok
  • pomoč pri premagovanju težav pri branju in pisanju

Logopedinja našo šolo obišče enkrat tedensko.

Želimo si nasmejanih obrazov, tako učencev kot njihovih staršev. Verjamemo, da nam skupaj lahko uspe…

svetovalna