Skoči na glavno vsebino

Vizija in vrednote zavoda

VIZIJA

S kvaliteto, izzivi in medsebojnim sodelovanjem do vrednot, znanja, uspeha in dobrega počutja.

VREDNOTE

Z odgovornostjo, spoštovanjem  in kakovostno komunikacijo učiti za življenje. To pomeni:
Odgovornost

 • za svoj osebnostni razvoj in strokovnost,
 • za vzpodbujanje osebnostnega razvoja učencev v skladu z njihovimi sposobnostmi in interesi,
 • za kakovostno sodelovanje s starši, sodelavci  in zunanjimi udeleženci.

Strokovnost

 • poudarjanje razvoja vedenja, ustvarjalnega, kritičnega, samostojnega,  izvirnega mišljenja;
 • vzgoja in izobraževanje za samostojno soočanje z življenjskimi izzivi, oblikovanje lastnih odločitve in sprejemanje odgovornosti;
 • omogočanje učenja raziskovalnih strategij;
 • odkrivanje individualne sposobnosti za pravilno usmerjanje v nadaljnje izobraževanje;
 • strokovno sodelovanje s sodelavci in starši;
 • avtonomija in doslednost pri delu.

Kakovostna komunikacija

 • medsebojno zaupanje, odkritost, spoštovanje in sodelovanje med zaposlenimi, učenci in njihovimi starši,
 • ustvarjanje vzdušja, ki omogoča vsem udeležencem VIZ procesa, še posebej pa učencem, da ob upoštevanju dogovorjenih pravil govorijo, mislijo in delajo brez pritiska in strahu pred napakami ali kaznijo.

Osebne vrednote

 • zaposleni se trudijo, da so s svojim vedenjem, odnosom in delom zgled učencem, staršem, sodelavcem in zunanjim udeležencem VIZ procesa,
 • zaposleni čutijo in razvijajo pripadnost delovni organizaciji in to tudi prenašajo na vse druge udeležence VIZ procesa,
 • budijo narodno zavest, pripadnost svoji državi in ljubezen do svojega jezika in kraja.
Dostopnost