Dnevi dejavnosti

Šolsko leto 2018/19

PŠ PODMELEC

mesec vrsta dejavnosti: vsebina – razred
SEPTEMBER ŠD: jesenski pohod na Logaršče, 29. 9. – del. sobota 1. – 4. c
OKTOBER

TD: od zrna do kruha, Ledine – 3. c (možna zamenjava za Izdelek iz odpadne embalaže)

TD: izdelek iz naravoslovne škatle – 4. c

KD: komemoracija – 1. – 4. c (2 uri)

KD: obisk knjižničarke ob tednu otroka – 1. – 4. c (2 uri)

NOVEMBER KD: dramatizacija pravljice – 1. c in 2. c
DECEMBER

TD: izdelava voščilnic in novoletnih okraskov – 1. – 4. c

KD: proslava pred državnim praznikom – 1. – 4. c (1 ura)

KD: novoletna prireditev – 1. – 4. c (2 uri)

JANUAR ŠD: igre na snegu – 1. – 4. c
FEBRUAR KD: Prešernov dan, proslava pred državnim praznikom – 3. c
MAREC

TD: EKO dan – 1. – 4. c

KD: pomladna prireditev – 1. – 4. c (3 ure)

TD: izdelki iz različnih materialov, darilca – 1. c in 2. c

KD: pustovanje – 1.–4. c

APRIL

ND: predpuberteta – 3. c in 4. c

ND: osebna higiena – 1. c in 2. c

ŠD: atletski troboj – 1. – 4. c

MAJ

TD: izdelava igrače – 1. c in 2. c

ŠD: orientacijski pohod – 1.–3. c

ŠD: poletne igre – 1.–3. c

TD: od drevesa do deske – 4. c (ŠN)

ŠD: lokostrelstvo in plezanje – 4. c (ŠN)

ŠD: pohod – 4. c (ŠN)

ND: živali doma Medved – 4. c (ŠN)

JUNIJ

ND: Kekčeva dežela – 1. c in 2. c

ND: življenjska okolja – 3. c

ND: Bled – 3. c

ND: Bohinj – 4.c

KDkulturni dan

ŠDšportni dan

TDtehniški dan

NDnaravoslovni dan