Podmelec

O podružnici

NASLOV:

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči

Podružnična šola Podmelec

Kneža 1

5216 Most na Soči

TELEFON: 05 38 41 597

E- MAIL: PS.Podmelec@guest.arnes.si

ŠOLSKI OKOLIŠ:

Klavže, Kneža, Logaršče, Loje, Podmelec,Temljine, Sela nad Podmelcem ;

Vodja podružnice: Vida Drole

 

Seznam zaposlenih in naziv delovnega mesta

Šulin Andrejka – profesorica razrednega pouka v kombiniranem oddelku 3. in 4. razreda
Vida Drole – profesorica razrednega pouka v kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda
Tajda Vidič – profesorica razrednega pouka, dodatna strokovna delavka v 1. razredu, OPB
Ana Jovanović – profesorica razrednega pouka (OPB)
Lesjak Majda – vzgojiteljica
Urša Mrak – pomočnica vzgojiteljice
Krivec Špela – vzgojiteljica
Stres Nika – pomočnica vzgojiteljice
Kogoj Marija – čistilka in kuharica – gospodinja

Urnik dela tehničnega osebja in vzgojiteljic

Majda Lesjak – vzgojiteljica – od 6.00 do 12.30
Urša Mrak – pomočnica vzgojiteljice 7.30 – 15.00
Špela Krivec – pomočnica vzgojiteljice – od 7.00 do 13.30
Stres Nika – od 12.00 do 15.45
Marija Kogoj – čistilka in kuharica – od 6.30 do 9.30 in od 11.00 do 16.00
Število učencev po razredih

RAZRED DEČKI DEKLICE SKUPAJ RAZREDNIČARKA

1.raz.

2. raz.

3. raz.

4.raz.

1

4

7

5

1

6

0

1

2

10

7

6

 

25

Vida Drole, Tajda Vidič

 

Andrejka Šulin

 

JUTRANJE VARSTVO

od 7.00 do 8.00 v šoli.

PODALJŠANO BIVANJE

Od 12. 30 do 15.50 v šoli.

DEŽURSTVA

Med odmorom za malico, med glavnim odmorom – Andrejka Šulin, Vida Drole, Tajda Vidič

SKRB ZA OKOLICO ŠOLE
Igrišče in prostor za šolo, plato pred šolo in parkirišče – učenci z učiteljicama

Travnato igrišče s cvetlično gredico in peskovnikom – vrtec in vzgojiteljici mlajša skupina

Vrtna hišica – vrtec in vzgojiteljici starejše skupine

Dostopnost