Podmelec

O podružnici

NASLOV:

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči

Podružnična šola Podmelec

Kneža 1

5216 Most na Soči

TELEFON: 05 38 41 597

E- MAIL: PS.Podmelec@guest.arnes.si

ŠOLSKI OKOLIŠ:

Klavže, Kneža, Logaršče, Loje, Podmelec,Temljine, Sela nad Podmelcem ;

Vodja podružnice: Andrejka Šulin

 

Seznam zaposlenih in naziv delovnega mesta
Šulin Andrejka – profesorica razrednega pouka v kombiniranem oddelku 3. in 4. razreda

Nives Gruden – profesorica razrednega pouka v kombiniranem oddelku 1. in 2. razreda

Helena Bizalj – profesorica razrednega pouka, dodatna strokovna delavka v 1. razredu

Lesjak Majda – vzgojiteljica

Urša Mrak – pomočnica vzgojiteljice

Krivec Špela–  vzgojiteljica

Nataša Gruden – pomočnica vzgojiteljice

Kogoj  Marija – čistilka in kuharica – gospodinja

Urnik dela tehničnega osebja in vzgojiteljic

Majda Lesjak – vzgojiteljica – od 6.00 do 12.30

Urša Mrak – pomočnica vzgojiteljice 8.00 – 15.30

Špela Krivec – pomočnica vzgojiteljice – od 7.30 do 14.00

Marija Kogoj – čistilka in kuharica – od 6.30 do 9.30 in od 11.00 do 16.00
Število učencev po razredih

 

RAZRED DEČKI DEKLICE SKUPAJ RAZREDNIČARKA

1.raz.

2. raz.

3. raz.

4.raz.

7

5

4

2

1

2

2

0

8

7

6

2

 

23

Nives Gruden, Helena Bizalj

 

Andrejka Šulin

 

 

JUTRANJE VARSTVO

Od 6.00 do 7.00 v vrtcu – v nujnih primerih, od 7.00 do 8.00 v šoli.

 

PODALJŠANO BIVANJE
Od 12. 30 do 15.00 v šoli.

 

DEŽURSTVA

Med odmorom za malico, med glavnim odmorom – Andrejka Šulin, Nives Gruden, Helena Bizalj
SKRB ZA OKOLICO ŠOLE
Igrišče in prostor za šolo, plato pred šolo in parkirišče – učenci z učiteljicama

Travnato igrišče s cvetlično gredico in peskovnikom – vrtec in vzgojiteljici mlajša skupina

Vrtna hišica – vrtec in vzgojiteljici starejše skupine