Dolenja Trebuša

SEZNAM ZAPOSLENIH

Ana Makovec – razredničarka 1. in 2. b

Nives Gruden – razredničarka 3. in 4. b

Kristina Hvala – gospodinja in čistilka

Urška Nuk – gospodinja in čistilka

 

UČITELJI, KI ŠE POUČUJEJO NA ŠOLI:

Barbara Testen – angleščina 2. in 3. b in podaljšano bivanje

Metka Kavčič Feltrin – angleščina 4. b

Marjan Rodman – podaljšano bivanje

Tina Stare – podaljšano bivanje

 

PODALJŠANO BIVANJE je organizirano od 11.45 do 15.00. Izvajajo ga Marjan Rodman (ponedeljek, torek), Barbara Testen (sreda) in Tina Stare (četrtek, petek).

 

JUTRANJE VARSTVO VOZAČEV je organizirano v šoli od 7.00 do 8.00. Izvajata ga Nives Gruden (ponedeljek, sreda, petek) in Ana Makovec (torek, četrtek).

 

DEŽURSTVO med odmorom za malico (8.45 – 9.00) in glavnim odmorom (10.35 – 10.55) izvajata Nives Gruden (ponedeljek, sreda, petek) in Ana Makovec (torek, četrtek).

 

POPOLDANSKO VARSTVO VOZAČEV (11.45 – 12.30) – Ana Makovec (sreda).

 

Za čiščenje vrtca in šole ter kuhinjska opravila skrbi Mirjam Kovačič Kozorog (kosilo pripelje hišnik s centralne šole).

Za popravila na šoli in razvoz kosil skrbita hišnika Valter Černigoj in Tomo Blaško.

 

Število učencev po razredih z razredničarkama:

 

RAZRED FANTJE DEKLETA SKUPAJ RAZREDNIČARKA
1. raz. 1 2 8 Ana Makovec
2. raz. 4 1
3. raz. 2 0 5 Nives Gruden
4. raz. 1 2