Skoči na glavno vsebino

Pogovorne ure

Pogovorne ure 2022/23

PU so od 15.30 do 17.00. V času pogovornih ur bodo na šoli prisotni vsi učitelji in svetovalna služba. V mesecu decembru in juniju so pogovorne ure samo v dopoldanskem času.

Predvideni datumi:

– 20. 10. 2022, 24. 11. 2022, 19. 1. 2023, 9. 3. 2023, 13. 4. 2023 in 11. 5. 2023. V mesecu decembru in juniju so pogovorne ure samo v dopoldanskem času, februarja pa pred in po roditeljskem sestanku.

Urnik dopoldanskih pogovornih ur:

 

učitelj

termin (dan, ura)

1.

Babšek Saša

torek, 3.ura

2.

Bizalj Helena

četrtek, 2.ura

3.

Bizjak Erika

sreda, 4.ura

4.

Bizjak Mirjam

ponedeljek, 3.ura

5.

Dobravec Junc Valentina

ponedeljek, 3.ura

6.

Dobravec Neva

torek, 4.ura

7.

Florjančič Mojca

sreda, 1.ura

8.

Hrast Urška

sreda, 5.ura

9.

Jerončič Karmen

ponedeljek, 4.ura

10.

Kavčič Feltrin Metka

petek, 3.ura

11.

Kavčič Mirko

torek, 3.ura

12.

Kavčič Tina

ponedeljek, 3.ura

13.

Kenda Mavrar Urška

torek, 5.ura

14.

Kogoj Kelli

petek, 5.ura

15.

Kozorog Agnes

petek, 4.ura

16.

Kragelj Anja

torek, 5. uro

17.

Martina Kozorg Kenda

ponedeljek, 1.ura

18.

Maretič Mateja

po dogovoru

19.

Mrakič Luka

ponedeljek.1.ura

20.

Obid Maja

petek, 4.ura

21.

Rejc Nataša

torek, 4.ura

22.

Rodman Marjan

ponedeljek, 1.ura

23.

Selinec Kozorog Ana

četrtek, 1.ura

24.

Sivec Darja

ponedeljek 5.ura

25.

Stare Tina

sreda, 3. ura

26.

Svetičič Romana

ponedeljek, 4.ura

27.

Šavli Martin

ponedeljek, 2.ura

28.

Taljat Vesna

ponedeljek, 3.ura

29.

Tinta Marjana

četrtek, 3. uro

30.

Vehar Nina

ponedeljek, 1.ura

31.

Vidič Tajda

sreda, 3.ura

32.

Vidič Vida

ponedeljek, 5.ura

Opomba: Prosimo za predhodno najavo.

Elektronski naslovi učiteljev

1. Babšek Saša babsek.sasa(na)gmail.com
2. Bizalj Helena helena.bizalj(na)guest.arnes.si
3. Bizjak Erika erika.bizjak(na)guest.arnes.si
4. Bizjak Mirjam mirjam.bizjak(na)gmail.com
5. Dobravec Junc Valentina valentina.dobravec-junc(na)guest.arnes.si
6. Dobravec Neva neva.dobravec(na)guest.arnes.si
7. Drole Vida vida.drole(na)gmail.com
8. Feltrin Kavčič Metka metkakf(na)gmail.com
9. Florjančič Mojca mojca.florjancic3(na)guest.arnes.si
10. Gregorčič Veronika veronika.gregorcic(na)gmail.com
11. Gruden Nives nives.gruden(na)guest.arnes.si
12. Hrast Urška urska.hrast(na)gmail.com
13. Jerončič Karmen karmen.jeroncic(na)guest.arnes.si
14. Jovanović Ana ana.jovanovic1210(na)gmail.com
15. Judita Evridika Mrak judita.mrak(na)gmail.com
16. Karmen Mašera karmen.masera(na)guest.arnes.si
17. Katja Sirk katja.sirk96(na)gmail.com
18. Kavčič Mirko mirko.kavcic(na)guest.arnes.si
19. Kavčič Tina tina.kavcic2(na)guest.arnes.si
20. Kenda  Mavrar Urška urska.kenda-mavrar(na)guest.arnes.si
21. Klobučar Andreja andreja.klobucar(na)guest.arnes.si
22. Kogoj Kelli kelli.kogoj(na)gmail.com
23. Kozorog Agnes agnes.kozorog(na)guest.arnes.si
24. Kozorog Kenda Martina martina.kozorog-kenda(na)guest.arnes.si
25. Kragelj Anja anja.kragelj(na)guest.arnes.si
26. Laharnar Erika erika.laharnar(na)guest.arnes.si
27. Makovec Ana ana.makovec(na)guest.arnes.si
28. Manca Prezelj manca.prezelj(na)gmail.com
29. Maretič Mateja mateja.maretic(na)guest.arnes.si
30. Marjana Tinta marjana.tinta(na)gmail.com
31. Medvešček Marta marta.medvescek(na)gmail.com
32. Mrakič Luka luka.mrakic(na)guest.arnes.si
33. Obid Maja maja.obid(na)guest.arnes.si
34. Rejc Nataša natasa.rejc(na)guest.arnes.si
35. Rodman Marjan marjan.rodman(na)guest.arnes.si
36. Rutar Veronika veronika.rutar(na)guest.arnes.si
37. Selinec Kozorog Ana ana.selinec(na)guest.arnes.si
38. Sivec Darja darja.sivec(na)guest.arnes.si
39. Sotenšek Vlasta vlasta.sotensek(na)guest.arnes.si
40. Stare Tina tina.stare(na)guest.arnes.si
41. Svetičič Romana romana.sveticic(na)guest.arnes.si
42. Šavli Martin martin.savli(na)guest.arnes.si
43. Špela Paravan spela.paravan(na)gmail.com
44. Šulin Andrejka andrejka.sulin(na)guest.arnes.si
45. Taljat Vesna vesna.taljat(na)guest.arnes.si
46. Testen Barbara barbara.testen1(na)guest.arnes.si
47. Vehar Nina nina.vehar(na)guest.arnes.si
48. Vidič Tajda tajda.vidic(na)gmail.com
49. Vidič Vida vida.vidic(na)guest.arnes.si
50. Volarič Maja majavolaric534(na)gmail.com

 

Opomba: Zaradi varnosti je znak @ v elektronskih naslovih zamenjan z zapisom (na).

 
Dostopnost