Šentviška Gora

O podružnici

V letošnjem šolskem letu obiskuje šolo 24 učencev v dveh kombiniranih oddelkih, (ena učenka se šola na domu).
Prihajajo iz vasi: Ponikve, Pečine, Prapetno Brdo, Polje, Šentviška Gora in Zakraj.

Vozači se vozijo v šolo in nazaj domov z avtobusom, nekatere pa pripeljejo in odpeljejo starši.

Odhod avtobusa zjutraj s Ponikev ob 6.40, po zaključku pouka pa s Šentviške Gore ob 13.55.

Oddelek 1. in 2. r: 13 učencev (7 + 6), učiteljica Vlasta Sotenšek, druga strokovna delavka v 1.r: Barbara Testen

Oddelek 3. in 4. r: 10 učencev ( 6 + 4), učiteljica Erika Laharnar, vodja podružnice

 

TJA v 4. razredu: Valentina Dobravec Junc

TJA v 2. in 3. razredu: Andreja Klobučar

DSP in ISP: Anja Kragelj

OPB: Barbara Testen (pon., sre., čet., pet.) in Andreja Klobučar (tor.)

 

Vrtec:
– prvo starostno obdobje, homogeni oddelek: 5 otrok, od januarja dalje 6 otrok
vzgojiteljica Veronika Mauer

– drugo starostno obdobje, heterogeni oddelek: 18 otrok
vzgojiteljica Stanislava Črv, pomočnica vzgojiteljice Nika Ozebek

Kuharica in čistilka: Jana Mlakar
Čistilka (2 uri):  Anita Šuligoj

Urnik:

Varstvo vozačev: od 7.00 do 8.00 ( v šoli) Barbara Testen ( pon., tor.), Vlasta Sotenšek ( sre., čet.), Erika Laharnar ( pet.)

Pouk: 8.00 do 11.25 oz. 12.15

11.25 – 15.30- OPB Barbara Testen in Andreja Klobučar
Prehrana:

Odmor za  malico: od  9.35 – 9.50

Odmor za kosilo: ob 12.15 – 12.35

 

Kosilo dovažajo s CŠ Most na Soči.