Interesne dejavnosti – PŠ Šentviška Gora

USTVARJALNE DELAVNICE

V ustvarjalnih delavnicah se bomo srečevali ob sredah7. šolsko uro. Ustvarjali bomo z različnimi materiali (naravni materiali, odpadna embalaža, volna, blago …) in s tem razvijali ročne spretnosti ter ustvarjalnost. Izdelovali bomo izdelke za okrasitev šolskih prostorov, voščilnice, darila za različne priložnosti ter druge uporabne ali dekorativne izdelke. Pred prireditvami bomo ure namenili vajam, načrtovanju in izdelovanju scene ter rekvizitov za nastope. Urejali bomo tudi literarne in likovne prispevke za šolsko glasilo. Upoštevali bomo ideje in želje otrok.

Mentorici: Vlasta Sotenšek in Erika Laharnar

BRALNA ZNAČKA

Za 1. in 2. razred je ura namenjena  Bralni znački vsak  drugi  petek 5. šolsko uro.
Učenci skupaj s starši preberejo 3 starosti primerne knjige po lastni izbiri ter se naučijo dve pesmici.
Vsebino knjige povedo učiteljici in sošolcem, prav tako naučeni pesmici.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR IN ORFFOVA SKUPINA

Prepevali bomo otroške ljudske in umetne pesmi, pa tudi otroške popevke, ki jih učenci radi pojejo. Repertoar bomo prilagodili starostni stopnji, številu učencev ter potrebam priložnostni (nastopi v kraju). Prisluhnili bomo željam učencev.

Učence bom spodbujala k solo prepevanju. Oblikovali bomo koreografije in z njimi popestrili pesmi. Tudi letos se bomo učili igrati na Orffove instrumente, tako da bomo z instrumentalnimi skladbami popestrili naše nastope.
Prepevali bomo ob ponedeljkih, igrali pa ob četrtkih, 7. šol. uro.

Mentorica: Erika Laharnar

 

PLANINSKA DEJAVNOST

Planinska dejavnost bo tudi v letošnjem šol. letu organizirana tako, da se bodo lahko pridružila večina učencev. Organizirali bomo 2 pohoda po Šentviški planoti v popoldanskem času  (predvidoma enega v jesenskem in enega v spomladanskem času).

Če bo zaradi epidemiološke slike možno, se bomo v marcu v dopoldanskem času ( športni dan) v spremstvu planinskih vodnikov Vinka ali Majde Pagon podali na pohod do izvira Tolminke.

Zainteresirani se bodo lahko udeležili tudi planinskega tabora v organizaciji Planinskega društva Tolmin v času počitnic.

Mentorica: Vlasta Sotenšek, spremljevalke: Erika Laharnar,  Tajda Vidič ali  Tina Stare.

Dostopnost