Projekta Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč)

Osnovni podatki o projektu: 

Naziv projekta: Za kakovost slovenskih učbenikov (KaUč) 

Kratek opis: V Sloveniji so učbeniki eno manj raziskanih področij šolskega polja. Iz pregleda stanja ugotavljamo, da so v Sloveniji na področju razumevanja rabe učbenikov številni primanjkljaji.

Cilj projekta: Osrednji cilj projekta je razvoj kazalnikov kakovosti učbenikov za praktično uporabnost v procesu potrjevanja učbenikov in njihove evalvacije.

Termin izvajanja projekta: 1. 2. 2017 – 30. 6. 2022 

Naziv in sedež posredniškega organa, ki dodeljuje sredstva:
Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Prijavitelj (koordinator) v imenu konzorcija: Univerza v Ljubljani 

Vodilni partner projekta: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta 

Vodja projekta in koordinator konzorcija: izr. prof. dr. Gregor Torkar 

E-naslov: kauc@pef.uni-lj.si

Dostopnost