Dnevi dejavnosti

SEPTEMBER

KD: sprejem prvošolcev, 1 ura ( 2. – 4. r.)

KD: ogled baletne predstave Čarovnik iz Oza

ŠD: pohod v  Tivnik (vsi)

KD: priprava na nastop za srečanje za ostarele, 1 ura

(vsi)

priprava na nastop na dogodku Voda, vir življenja,

1 ura (vsi)

OKTOBER

TD: vaja evakuacije v sodelovanju s PGD Ponikve, 2 uri (vsi)

TD: tehniška zapuščina v Ledinah (3. r.)

ND: gozd, 3 ure (3. r.)

KD: interna komemoracija, 1 ura (vsi)

NOVEMBER /
DECEMBER

TD: izdelovanje novoletnih okraskov in voščilnic (vsi)

KD: Miklavžev koncert, 1 ura (vsi)

KD: prihod dedka Mraza, 1 ura (vsi)

KD: prireditev ob dnevu samostojnosti

KD: priprava za nastop na prednovoletnem srečanju Planotarjev, 1 ura (vsi)

JANUAR

ŠD: zimski športni dan (vsi)

TD: maketa in tloris učilnice, 3 ure ( 4. r.)

FEBRUAR

KD: interna prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku 1 ura (vsi)

TD: izdelovanje vozička na notranji pogon, 2 uri (4. r.)

MAREC

ŠD: orientacijski pohod in igre na igrišču (1.–3. r.)

TD: pomladne dekoracije in praznična darilca, 3 ure, (1.- 4.r)

KD: priprava na marčevsko prireditev 2 uri (vsi)

APRIL

ŠD: pohod s čistilno akcijo (1.– 3. r.)

ŠD: atletski troboj na Brajdi (vsi)

ND: zdrave življenjske navade, 2 uri ( 3. r)

MAJ

ND: pri vodi in mlinu ( vsi )

TD: gibanje in gibljive igrače (1. in 2. r)

JUNIJ

ND: travnik, košnja (1. in 2. r.)

ŠD: pohodništvo (4. r.)

ŠD: plezanje in lokostrelstvo (4. r.)

ND: raziskovanje potoka Gačnik (4. r.)

ND: geografska in topografska orientacija (4. r.)

TD: izdelovanje idrijskih žlikrofov in idrijsko narečje (4. r.)

ND: pohod po Bledu (3. r.)

ND: ogled kobilarne Lipica (1. in 2. r.)

KD: interna prireditev ob dnevu državnosti, 1 ura (vsi)