Učbeniški sklad

Spoštovani starši!

Nabava učbeniških gradiv za naslednje šolsko leto poteka po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov in v skladu z Navodili MIZŠ.

Učbenike si bodo vaši učenci lahko, tako kot do sedaj, brezplačno izposodili iz šolskega učbeniškega sklada. Za to vam ni potrebno posebej izpolnjevati obrazcev. Če boste učbenike za učence kupili sami, o tem pisno obvestite razrednike do petka, 22. junija 2018.

Vsa učna gradiva za prvošolce nabavi šola.

Delovne zvezke in šolske potrebščine nabavite starši.

Upam, da bomo novo šolsko leto pričakali pripravljeni, z vsemi učbeniki, delovnimi zvezki in ostalimi šolskimi potrebščinami.

Lepo pozdravljeni!
Martina Kozorog Kenda,                                          Ciril Makovec,
upravljalka učbeniškega sklada                               ravnatelj

 

IZBOR UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

1. razred

Seznam učnih gradiv

M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, MALI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezki v 4 delih + 1. del delovnega zvezka za opismenjevanje + priloga Rišem črte 1 + škatla za likovne potrebščine + koda za LILIBI, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3830064620695, 3831075928046 Učni kompleti Rokus – Klett
S. Osterman, B. Stare: RAČUNANJE JE IGRA 1, delovni zvezek, založba ANTUS, EAN: 3830017145411 Matematika

 

Vsa učna gradiva za prvošolce nabavi šola.

 

2. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, OSNOVNI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezek v 4 delih s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + koda za LILIBI, PRENOVA 2016, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716387 Učni kompleti Rokus – Klett 40,00
S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, založba ANTUS, EAN: 3830017145428 Matematika 7,95
Skupaj: 47,95

 

Seznam učbenikov

M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712129 Slovenščina
M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712150 Slovenščina

 

3. razred

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, komplet samostojnih delovnih zvezkov s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + koda za LILIBI, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925700 Učni kompleti Rokus – Klett 49,00
A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 3, delovni zvezek, založba ANTUS, EAN: 3830017145435 Matematika 7,95
Skupaj: 56,95

Seznam učbenikov

M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712785, 9789612713867 Slovenščina

 

4. razred

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 2 delih, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075924376, 9789612713263 Slovenščina 15,00
A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 4, delovni zvezek, založba ANTUS, EAN: 3830017145442 Matematika 5,95
M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4 delih, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075924390, 9789612713294 Matematika 19,00
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, poslovenjen, IZDAJA 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718787 Angleščina 13,90
Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje, založba IZOTECH, EAN: 9789616740241 Naravoslovje in tehnika 13,00
Skupaj: 66,85

Seznam delovnih zvezkov za neobvezni izbirni predmet

M. A. Apicella, M. Madé: MAGICA ITALIA 1, delovni zvezek za italijanščino, založba MKT, EAN: 9788853614841 Italijanščina 9,40

 

Seznam učbenikov

M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925748 Slovenščina
M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, učbenik za matematiko, založba DZS, EAN: 9789610207429 Matematika
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, učbenik z DVD-rom-om za angleščino + dodatno gradivo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9780521148559 Angleščina
D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik za 4. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789612416386 Naravoslovje in tehnika
M. A. Apicella, M. Madé: MAGICA ITALIA 1, učbenik za italijanščino, založba MKT, EAN: 9788853614834 Italijanščina

 

5. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

RADOVEDNIH PET 5,  KOMPLET B  – samostojni delovni zvezki za slovenščino, matematiko in družbo s kodo, NOVO 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075928404 Učni kompleti Rokus – Klett 39,00
S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2 NEW EDITION, delovni zvezek, založba MKT, EAN: 9780194732772 Angleščina 14,90
Skupaj: 53,90

 

Seznam delovnih zvezkov za neobvezni izbirni predmet

naziv predmet cena
M. A. Apicella, M. Madé: MAGICA ITALIA 1, delovni zvezek za italijanščino, založba MKT, EAN: 9788853614841 Italijanščina 9,40

 

Seznam učbenikov

naziv predmet
M. Blažič et al.: RADOVEDNIH PET 5, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925731 Slovenščina
M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik, prenova 2013, založba DZS, EAN: 9789610203261 Matematika
S. Maidment, L. Roberts: HAPPY STREET 2 NEW EDITION, učbenik za angleščino z dodatkom, založba MKT, EAN: 9780194730846 Angleščina
M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik za 5. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789612416317 Družba
D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik za naravoslovje in tehniko za 5. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789612416393 Naravoslovje in tehnika
S. Hribar Kojc: GOSPODINJSTVO 5, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610107316 Gospodinjstvo
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 5, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927414 Glasbena umetnost
M. A. Apicella, M. Madé: MAGICA ITALIA 1, učbenik za italijanščino, založba MKT, EAN: 9788853614834 Italijanščina

 

6. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost, II. izdaja 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717834 Slovenščina 17,35
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, prenova 2014, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927261, 9789612713638 Angleščina 16,50
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja, prenova 2014, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927476, 9789612713645 Angleščina 14,90

TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID SVETA 1:70 000 000 (plastificiran, s flomastrom in gobico), založba AJDA, EAN: 3830064620374

če imate Atlas sveta, zemljevid ni obvezen

Geografija 5,90
Skupaj: 54,65

 

Seznam delovnih zvezkov za neobvezni izbirni predmet

naziv predmet cena
M. A. Apicella, M. Madé: MAGICA ITALIA 1, delovni zvezek za italijanščino, založba MKT, EAN: 9788853614841 Italijanščina 9,40

 

Seznam učbenikov

M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 6, učbenik, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712938 Matematika
E. Baloh, B. Lenart: GEOGRAFIJA 6, učbenik, prenova 2012, založba MKZ, EAN: 9789610116998 Geografija
H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgodovino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612097974 Zgodovina
I. Devetak, M. Kovič, G. Torkar: DOTIK NARAVE 6, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712181 Naravoslovje
V. Koch, S. Hribar Kojc, T. Hitti: GOSPODINJSTVO 6, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610107323 Gospodinjstvo
S. Androlić et al.: PRAVA TEHNIKA 6, učbenik, NOVO 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718558 Tehnika in tehnologija
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik z dodatkom za prenovljen UN, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716172 Glasbena umetnost
M. A. Apicella, M. Madé: MAGICA ITALIA 1, učbenik za italijanščino, založba MKT, EAN: 9788853614834 Italijanščina

 

7. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 7, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost, II. izdaja 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717841 Slovenščina 17,35
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927278 Angleščina 16,50
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 2, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927469, 9789612716714 Angleščina 14,90

Monde Neuf: ROČNI ZEMLJEVID EVROPE, plastificirano – piši/briši, založba DZS, EAN: 9788634126358

če imate Atlas sveta, zemljevid ni obvezen

Geografija 5,90

Monde Neuf: ROČNI ZEMLJEVID AZIJE, plastificirano – piši/briši, založba DZS, EAN: 9788634126365

če imate Atlas sveta, zemljevid ni obvezen

Geografija 5,70
Skupaj: 60,35

 

Seznam delovnih zvezkov za izbirni predmet

naziv predmet cena
T. Marin, A. Albano: PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, učbenik+CD za italijanščino v 7. in 8. razredu, založba MKT, EAN: 9789606930324 Italijanščina 21,50

 

Seznam učbenikov

J. Berk, J. Draksler, M. Robič: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 7, učbenik, prenova 2012, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712228 Matematika
H. Verdev: RAZISKUJEM STARI SVET 7, učbenik za geografijo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612099367 Geografija
O. Janša Zorn, M. Zorn, D. Mihelič: KORAKI V ČASU 7, učbenik za zgodovino v 7. razredu, založba DZS, EAN: 9789610201144 Zgodovina
P. Karba, D. Lasič, N. Jesenko: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 7, učbenik, prenova 2012, založba MKZ, EAN: 9789610122036 Domovinska in državljanska kultura in etika
I. Devetak, L. Rozman, M. Sopotnik, K. Susman: DOTIK NARAVE 7, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712839 Naravoslovje
B. Aberšek et al.: TEHNIKA 7, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634124255 Tehnika in tehnologija
N. Kustec: GLASBA SKOZI ČAS 7, OD ZAČETKOV DO BAROKA, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634142013 Glasbena umetnost

 

8. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 8, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost, II. izdaja 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717858 Slovenščina 17,35
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, NEW EDITION, učbenik za angleščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927285, 9789612716745 Angleščina 16,50
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 3, NEW EDITION, delovni zvezek za angleščino, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927452, 9789612716738 Angleščina 14,90
D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 8, interaktivni učni komplet nove generacije za biologijo v 8. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927353, 9789612713591 Biologija 14,90
Skupaj: 63,65

 

Seznam učbenikov

M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 8, učbenik, prenova 2012, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712242 Matematika
H. Verdev: RAZISKUJEM NOVI SVET 8, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612099985 Geografija
M. Otič, dr. D. Potočnik, M. Sevčnikar Krasnik: ZGODOVINA 8, Svet skozi čas, učbenik, založba MKZ, EAN: 9789610106067 Zgodovina
P. Karba, N. Jesenko: DOMOVINSKA IN DRŽAVLJANSKA KULTURA IN ETIKA 8, učbenik, prenova 2012, založba MKZ, EAN: 9789610122043 Domovinska in državljanska kultura in etika
M. Svečko: SPOZNAVAM SVOJE TELO, učbenik za biologijo v 8. razredu, založba DZS, EAN: 9789610200802 Biologija
B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 1, učbenik za 8. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789612416331 Fizika
M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA 1, učbenik za 8. razred, založba MODRIJAN, EAN: 9789616465755 Kemija
B. Aberšek, F. Florjančič, A. Papotnik: TEHNIKA 8, učbenik, založba DZS, EAN: 9788634127485 Tehnika in tehnologija
I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 8, učbenik s CD-jem, prenova, založba MKZ, EAN: 9789610131984 Glasbena umetnost

 

9. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
P. Avbar, D. Dolenc, P. Kodre: OD GLASOV DO KNJIŽNIH SVETOV 9, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik in književnost, II. izdaja 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717865 Slovenščina 17,35
TOPOGRAFSKI IN NEMI ZEMLJEVID SLOVENIJE 1:475.000  (plastificiran, s flomastrom in gobico), založba AJDA, EAN: 3830064620350 Geografija 5,90

D. Fon, B. Urbančič: BIOLOGIJA 9, interaktivni dostop do e-učbenika za biologijo v 9. razredu osnovne šole, založba ROKUS-KLETT

Naročimo v šoli

Biologija 10,00
Skupaj: 33,25

 

Seznam učbenikov

M. Robič, J. Berk, J. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK 9, učbenik, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712952 Matematika
H. Verdev: RAZISKUJEM SLOVENIJO, učbenik za geografijo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612711115 Geografija
J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za zgodovino, prenova 2013, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712990 Zgodovina
M. Svečko, A. Gorjan: SPOZNAVAM ŽIVI SVET, učbenik za biologijo v 9. razredu, založba DZS, EAN: 9789610200796 Biologija
B. Beznec et al.: MOJA PRVA FIZIKA 2,  učbenik za 9. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789612416355 Fizika
M. Vrtačnik, S. A. Glažar, K. Wissiak Grm: MOJA PRVA KEMIJA, učbenik za 8. in 9. razred PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789612417192 Kemija
I. Vrbančič, M. Prel, J. Veit: GLASBA 9,  učbenik s CD-jem, prenova, založba MKZ, EAN: 9789610125211 Glasbena umetnost

 

 

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, podružnica PODMELEC

KNEŽA 1

5216 MOST NA SOČI

 

IZBOR UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

1. razred

Seznam učnih gradiv

naziv predmet
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, MALI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezki v 4 delih + 1. del delovnega zvezka za opismenjevanje + priloga Rišem črte 1 + škatla za likovne potrebščine + koda za LILIBI, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3830064620695, 3831075928046 Učni kompleti Rokus – Klett
S. Osterman, B. Stare: RAČUNANJE JE IGRA 1, delovni zvezek, založba ANTUS, EAN: 3830017145411 Matematika

 

Vsa učna gradiva za prvošolce nabavi šola.

 

2. razred

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, OSNOVNI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezek v 4 delih s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + koda za LILIBI, PRENOVA 2016, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716387 Učni kompleti Rokus – Klett 40,00
S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, založba ANTUS, EAN: 3830017145428 Matematika 7,95
Skupaj: 47,95

Seznam učbenikov

M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712129 Slovenščina
M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712150 Slovenščina
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712143 Spoznavanje okolja

 

3. razred

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, komplet medpredmetnih delovnih zvezekov v 6 delih s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + koda za LILIBI, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075924345, 9789612712808 Učni kompleti Rokus – Klett 49,00
Skupaj: 49,00

Seznam učbenikov

M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 3, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712761 Slovenščina
M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712785, 9789612713867 Slovenščina
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 3, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712792, 9789612714314 Matematika
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712778 Spoznavanje okolja

 

4. razred

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 2 delih, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075924376, 9789612713263 Slovenščina 15,00
M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4 delih, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075924390, 9789612713294 Matematika 19,00
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, poslovenjen, IZDAJA 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718787 Angleščina 13,90
Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje, založba IZOTECH, EAN: 9789616740241 Naravoslovje in tehnika 13,00
Skupaj: 60,90

Seznam učbenikov

M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925748 Slovenščina
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713300 Družba
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713201 Naravoslovje in tehnika
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713225 Glasbena umetnost

 

 

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, podružnica ŠENTVIŠKA GORA

ŠENTVIŠKA GORA 31

5283 SLAP OB IDRIJCI

 

IZBOR UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

1. razred

Seznam učnih gradiv

naziv predmet
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 1, MALI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezki v 4 delih + 1. del delovnega zvezka za opismenjevanje + priloga Rišem črte 1 + škatla za likovne potrebščine + koda za LILIBI, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3830064620695, 3831075928046 Učni kompleti Rokus – Klett
S. Osterman, B. Stare: RAČUNANJE JE IGRA 1, delovni zvezek, založba ANTUS, EAN: 3830017145411 Matematika

 

Vsa učna gradiva za prvošolce nabavi šola.

 

2. razred

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, OSNOVNI KOMPLET – medpredmetni delovni zvezek v 4 delih s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + koda za LILIBI, PRENOVA 2016, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716387 Učni kompleti Rokus – Klett 40,00
S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, založba ANTUS, EAN: 3830017145428 Matematika 7,95
Skupaj: 47,95

Seznam učbenikov

naziv predmet
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE, delovni zvezek za opismenjevanje – male tiskane in pisane črke, 2.del, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075927940 Slovenščina
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 2, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712129 Slovenščina
M. Kordigel Aberšek: LILI IN BINE 2, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712150 Slovenščina
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 2, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712136 Matematika
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 2, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712143 Spoznavanje okolja

 

3. razred

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, komplet samostojnih delovnih zvezkov s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + koda za LILIBI, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925700 Učni kompleti Rokus – Klett 49,00
A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 3, delovni zvezek, založba ANTUS, EAN: 3830017145435 Matematika 7,95
Skupaj: 56,95

Seznam učbenikov

naziv predmet
M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 3, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712761 Slovenščina
M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712785, 9789612713867 Slovenščina
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 3, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712792, 9789612714314 Matematika
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712778 Spoznavanje okolja

 

4. razred

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter Turk et al.: GRADIM SLOVENSKI JEZIK 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino – jezik v 2 delih, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612099497 Slovenščina 17,15
A. Dežman, S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 4, delovni zvezek, založba ANTUS, EAN: 3830017145442 Matematika 5,95
M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni zvezek, 2 dela, prenova 2012, založba DZS, EAN: 9789610200970 Matematika 13,00
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, poslovenjen, IZDAJA 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718787 Angleščina 13,90
Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje, založba IZOTECH, EAN: 9789616740241 Naravoslovje in tehnika 13,00
Skupaj: 63,00

 

Seznam učbenikov

naziv predmet
M. Blažič, G. Kos, et al.: NOVI SVET IZ BESED 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612710118 Slovenščina
M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni učbenik, 2 dela, prenova 2012, založba DZS, EAN: 9789610200987 Matematika
A. Vovk Korže, C. Jurač: DRUŽBA SMO MI 4, učbenik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612099480 Družba
D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 1, učbenik za 4. razred, PRENOVLJENO, založba MODRIJAN, EAN: 9789612416386 Naravoslovje in tehnika
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713225 Glasbena umetnost

 

Osnovna šola Dušana Muniha Most na Soči, podružnica DOLENJA TREBUŠA

DOLENJA TREBUŠA 68

5283 SLAP OB IDRIJCI

 

IZBOR UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN POTREBŠČIN, KI JIH ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 PREDLAGA STROKOVNI AKTIV

 

1. razred

 

Seznam učnih gradiv

naziv predmet
S. Osterman, B. Stare: RAČUNANJE JE IGRA 1, delovni zvezek, založba ANTUS, EAN: 3830017145411 Matematika
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 1, samostojni delovni zvezek za matematiko, 3. deli, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717971 Matematika

 

Vsa učna gradiva za prvošolce nabavi šola.

 

2. razred

 

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za slovenščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716370 Slovenščina 15,00
S. Osterman: RAČUNANJE JE IGRA 2, delovni zvezek, založba ANTUS, EAN: 3830017145428 Matematika 7,95
M. Rajšp, J. Žic et al.: LILI IN BINE 2, samostojni delovni zvezek za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612716356 Matematika 15,00
Skupaj: 37,95

Seznam učbenikov

M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 2, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712136 Matematika

 

3. razred

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
M. Kramarič, M. Kern, et al.: LILI IN BINE 3, komplet medpredmetnih delovnih zvezekov v 6 delih s prilogo za angleščino, brezplačnimi prilogami + koda za LILIBI, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075924345, 9789612712808 Učni kompleti Rokus – Klett 49,00
Skupaj: 49,00

Seznam učbenikov

M. Kramarič, M. Kern, M. Pipan: LILI IN BINE 3, učbenik za slovenščino, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712761 Učni kompleti Rokus – Klett
M. Kordigel, I. Saksida: LILI IN BINE 3, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712785, 9789612713867 Učni kompleti Rokus – Klett
N. Grošelj, M. Ribič: LILI IN BINE 3, učbenik za spoznavanje okolja, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712778 Učni kompleti Rokus – Klett
M. Rajšp, J. Žic: LILI IN BINE 3, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612712792, 9789612714314 Učni kompleti Rokus – Klett
N. Juvan, T. Mraz Novak: LILI IN BINE 3, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612717759 Učni kompleti Rokus – Klett

 

4. razred

Seznam delovnih zvezkov

naziv predmet cena
D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik v 2 delih, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075924376, 9789612713263 Slovenščina 15,00
M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za matematiko v 4 delih, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075924390, 9789612713294 Matematika 19,00
H. Puchta; G. Gerngross; P. Lewis-Jones: SUPER MINDS 1, delovni zvezek za angleščino, poslovenjen, IZDAJA 2018, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612718787 Angleščina 13,90
Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4, navodila in praktično gradivo za ustvarjanje, založba IZOTECH, EAN: 9789616740241 Naravoslovje in tehnika 13,00
Skupaj: 60,90

Seznam učbenikov

D. Berc Prah, S. Jan, D. Kapko: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za slovenščino – jezik, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713379 Slovenščina
M. Blažič, G. Kos et al.: RADOVEDNIH PET 4, berilo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 3831075925748 Slovenščina
M. Kopasić, M. Jurkovič: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za matematiko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713287 Matematika
H. Verdev, J. M. Razpotnik: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za družbo, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713300 Družba
A. Štucin, M. Grašič Slevec, P. Mežnar: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za naravoslovje in tehniko, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713201 Naravoslovje in tehnika
T. Mraz Novak, dr. J. Lango: RADOVEDNIH PET 4, učbenik za glasbeno umetnost, založba ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713225 Glasbena umetnost