Za nadarjene

Program dela z nadarjenimi učenci

Šola bo tudi v letošnjem letu nadaljevala z uresničevanjem Koncepta dela z nadarjenimi učenci, ki izhaja iz nalog, ki jih šoli za delo z nadarjenimi učenci nalaga Zakon o OŠ.

  1. triada: Delo z nadarjenimi učenci je predvideno kot notranja diferenciacija ali usmerjanje v interesne dejavnosti v okviru ponudbe šole in zunanjih izvajalcev.
  2. in 3. triada: Konec lanskega šolskega leta smo evidentirali potencialno nadarjene učence v 6., 7., 8. razredu. Letos v začetku leta, pa bomo te učence tudi identificirali in zanje pripravili individualizirane programe.

Učitelji so pripravili nabor dejavnosti za nadarjene učence. Vse te dejavnosti bodo mentorji posamezne dejavnosti ponudili tudi drugim učencem. Poleg tega bomo učencem ponudili različne interesne dejavnosti ter dodatni pouk.

 

 

MENTOR

 

DEJAVNOST

 

 

RAZRED

 

ČAS IZVEDBE

Vesna Taljat

Tekmovanje iz geografije in zgodovine.

Možnost priprave predstavitve na željeno geografsko ali zgodovinsko temo pri pouku.

6.- 9. r tekom šolskega leta
Agnes Kozorog

Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni

Tekmovanje za Proteusovo priznanje.

7., 8. in 9. r

8. in 9. r

do decembra
Agnes Kozorog Naravoslovne delavnice za učence, nadarjene za naravoslovje. 6.- 9. r januar-maj
Valentina Dobravec J.

Tekmovanje iz znanja angleščine

English Book Club

Bodi pisatelj v tujem jeziku

8. in 9. r tekom šolskega leta
Jasmina Luketa

Tekmovanje za Cankarjevo priznanje

gledališke delavnice

pesniške delavnice

8. in 9. r.

6.– 9. r.

6.– 9. r.

september – marec

celo leto

celo leto

Nataša Rejc

 

Tekmovanje iz znanja matematike

Tekmovanje iz logike

Male sive celice – priprava na tekmovanje, izbor ekip, šolsko predtekmovanje

6.- 9. r.

6.- 9. r.

6.- 8. r

 januar – april

september – oktober

celo šolsko leto

Marta Medvešček Tekmovanje za Cankarjevo priznanje 6. in 7. r. sept.–dec.
Irena Drole Tekmovanje za Preglovo priznanje 8. in 9. r

januar – šolsko

april – državno

Urška Kenda Mavrar Tekmovanje iz fizike za Stefanovo priznanje 8. in  9. r februar – šolsko
marec – področno
april – državno
Urška Kenda Mavrar Tekmovanje iz matematike za Vegovo priznanje 6. – 9. r marec – šolsko
april – državno
Urška Kenda Mavrar Tekmovanje iz razvedrilne matematike 4. – 9. r december – šolsko
januar – državno
Urška Kenda Mavrar Opazovanje nočnega neba za vse učence
na šoli
september
(odvisno od vremena)
Urška Kenda Mavrar Sodelovanje na 8. festivalu naše prihodnosti (organizira OŠ Orehek Kranj) 7. – 9. r november
Mirko Kavčič Sodelovanje na likovnih natečajih 4. – 9. r celo šolsko leto
Mirko Kavčič Foto računalniški ex tempore 8. – 9. r 17. april 2020
Mirko Kavčič Sodelovanje pri vizualni-likovni podobi šole 6. – 9. r celo šolsko leto
Metka Kavčič Feltrin

Tekmovanje iz znanja angleščine

Kartončki s kreativnimi nalogami iz angleščine vedno na razpolago učencem, ki hitro opravijo naloge

8. – 9. r

6. – 9. r

po razpisu

celo šolsko leto

Gimnazija Tolmin Tabor za nadarjene 9.r junij