Skoči na glavno vsebino

Za nadarjene

Pri delu z nadarjenimi učenci sledimo konceptu Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Osnovni cilj koncepta je doseči višjo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela in slediti temeljnim načelom za delo z nadarjenimi učenci.

 

Program dela z nadarjenimi učenci

 

V I. triadi poteka delo z nadarjenimi učenci predvsem v okviru matičnega razreda v oblikah notranje diferenciacije pouka, obiskovanje dodatnega pouka, priprave na udeležbo na tekmovanjih ter usmerjanje v interesne dejavnosti v okviru šole in zunanjih ponudnikov.

 

V II. in III. triadi se delo razširi tudi na nekatere druge oblike dela, ki se večinoma izvajajo v okviru fleksibilne in delne zunanje diferenciacije, v okviru dni dejavnosti, pri dodatnem pouku in pripravi na tekmovanje, v okviru izbirnih predmetov, pri izvajanju interesnih dejavnosti ipd.

 

V letošnjem šolskem letu so strokovni delavci pripravili nabor dejavnosti za nadarjene učence (nekatere od njih so ponujene tudi ostalim zainteresiranim učencem), ki so razdeljeni v naslednje sklope:

  • jeziki,
  • matematika,
  • naravoslovno področje,
  • družboslovno področje,
  • področje umetnosti – glasbene in likovne,
  • šport,
  • področje računalništva in
  • druga področja.

 

Ponujene dejavnosti so zbrane v brošuri.

 

Anja Kragelj,

koordinatorica za delo z nadarjenimi učenci

Dostopnost